Acupunctuur Winterswijk, Geelinkweg 15, 7119 AC Winterswijk Corle

Beroepscode VNT

De VNT is een beroepsorganisatie van en voor natuurgeneeskundig therapeuten. De organisatie heeft de privaatrechtelijke of juridische vorm van een vereniging.


De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de professionele beoefenaren van door de vereniging aanvaarde vormen van natuurgeneeskunde.
Nadrukkelijk streeft zij naar een gekwalificeerde beroepsstand op een optimaal niveau.
Buiten een goede en verplichte beroepsopleiding dienen aangesloten therapeuten zich te onderwerpen
aan een geheel van gedragsregels, die noodzakelijk zijn voor een goede beroeps-uitoefening en derhalve in het belang van de patiënt.
Wanneer hiertoe maatschappelijk en/of medisch aanleiding bestaat, zal deze beroepscode in overeenstemming met nieuwe eisen worden aangepast.

Voor meer informatie rondom de beroepscode, kunt u hier klikken.